Πληροφορίες

Η εφαρμογή TeleArsis προσφέρει τη δυνατότητα οι πολίτες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αναφορές συμβάντος (αιτήματα, παράπονα, υποδείξεις, καταγγελίες, κλπ.) επί χάρτη και στους αρμόδιους δήμους.

Οι κατηγορίες συμβάντων και περιστατικών μπορεί να είναι λακκούβα, επικίνδυνα πεζοδρόμια, παρεμπόδιση πεζών, επικίνδυνες διαφημιστικές πινακίδες, διατάραξη κοινής ησυχίας, σκουπίδια, βλάβη φωτεινού σηματοδότη.

Για να θεωρηθεί έγκυρο ένα αίτημα - αναφορά, ο πολίτης πρέπει να επισημάνει πάνω στον χάρτη (η τη δορυφορική εικόνα) την γεωγραφική θέση του συμβάντος, να συμπληρώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο) και το περιεχόμενο του αιτήματος. Προαιρετικά και για την καλύτερη τεκμηρίωση του συμβάντος, μπορεί να επισυνάψει σχετική φωτογραφία ή έγγραφο.

Η υπηρεσία αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και παρέχει στους μεν πολίτες τη δυνατότητα άμεσης διατύπωσης και τεκμηρίωσης ενός συμβάντος στους δε Φορείς – αποδέκτες των αναφορών τη δυνατότητα άμεσης και κρίσιμης για τη διαχείριση των περιστατικών πληροφόρησης.

Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη και αποστολή της αναφοράς αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου της.

Ο αποδέκτης της αναφοράς έχει στη διάθεσή του στοιχεία επικοινωνίας του αποστολέα, προκειμένου να επαληθεύσει την αναφορά ή να βοηθηθεί στη διαχείριση του συμβάντος ή να τον πληροφορήσει για τις σχετικές ενέργειες.

Με την πεποίθηση ότι η άμεση και τεκμηριωμένη πληροφόρηση των αρμόδιων αρχών από ευαισθητοποιημένους πολίτες θα συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας, παραμένουμε ανοιχτοί σε υποδείξεις για βελτίωση της υπηρεσίας.