Χρήσιμα Γεωγραφικά Δεδομένα

Google (υπόβαθρο χάρτη)

Το χαρτογραφικό σύστημα της Google προσφέρει τη δυνατότητα θέασης χάρτη ή δορυφορικής εικόνας (επιλογές στο πάνω δεξιά άκρο της όψης).

Διοικητικά όρια ΟΤΑ

Τα διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων είναι ορατά σε οποιαδήποτε εστίαση (zoom). Τα ονόματα των Δήμων καθίστανται ορατά κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο πολύγωνο.

Περιοχές Natura (εμφάνιση περιοχών natura)

Για να δείτε τα όρια των περιοχών Natura πατήστε στο πεδίο ‘Natura’ στο πάνω μέρος της οθόνης. Με διπλό κλικ επί των πολυγώνων το σύστημα προβάλλει γενικές πληροφορίες για την κάθε προστατευόμενη περιοχή.

Zώνες Προστασίας Ορεινού Όγκου Πεντέλης

Περιέχονται τα τα όρια των ζωνών προστασίας του ορεινού όγκου της Πεντέλης. Οι ζώνες προστασίας του ορεινού όγκου της Πεντέλης καθορίζονται από το Π.Δ. ΦΕΚ 775Δ/1988.

Οικοδομικά Τετράγωνα Δήμου Πεντέλης

Σημεία Ενδιαφέροντος Δήμου Πεντέλης